Du học

 

Năm 2018, Nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập, trường Dimensions International College ưu đãi chương trình học bổng dành cho nhiều chương trình và khoá học khác nhau tại 3 chi nhánh

Thông tin như sau:

  • 20 suất học bổng 50% học phí
  • 10 suất học bổng 70% học phí
  • 5 suất học bổng 100% học phí

* chương trình đại học dành cho sinh viên tốt nghiệp lớp 12 và nhiều chương trình học bổng khác lên đến 30% học phí cho học sinh Việt Nam.

* Thời gian đăng ký từ tháng 1 đến hết tháng 2 năm 2018.

 

* Lưu ý: Học phí đã bao gồm các phí như sau:

 

1. Phi đăng ký $321 (Đóng 1 lần đầu tiên để xin Visa)

2. Học phí

8. Phí quản lý sinh viên quốc tế $500

3. Phí hành chính $435

 

4. Phí thi  $300

9. Phí lấy thẻ sinh viên tại Cục Xuất Nhập Cảnh -ICA $120

5. Phí tài liệu và cơ sở vật chất, giáo trình học

10. Bảo hiểm y tế $100

6. Đồng phục. $200

11. Bảo hiểm quyền lợi học phí

7. Phí khám sức khỏe $160

12. Thuế GST 7%

     

** Lưu ý: Chươmg trình giảm học phí vẫn có thể áp dụng cho những sinh viên ko đạt scholarship 50%  -100 %.

 

*** Lưu ý: Chương trình Đại Học và Thạc Sỹ được cấp bằng từ 2 đối tác tại UK: Cardiff Metropolitan University và Univeristy of Hertfordtshire

 

 

 

Chương trình học

Thời gian học

Học phí ( Bao gồm: Bo hiểm y tễ, 7 %GST, tiền sách, tiền thi, phí khám sức khoẻ, phí admin, application fee...)

(SGD)

Học phí sau học bổng ( up to 30%

(SGD)

 

Có thể đóng học phí đóng 2 lần tùy theo khóa học

 

Khai giảng

(tháng)

Yêu cầu đầu vào

Tiếng Anh  ( English Program)

6 tháng/ 3 tiếng

 

6 tháng/ 6 tiếng

$6,612.61

 

$10,892.60

$6,077.60

 

$8,106.32

 

Hàng Tháng

- Tối thiểu 12 tuổi

 

Khóa dự bị Quản Tri Kinh Doanh ( Foundation Program)

6 tháng

$10,930.05

$7,827.05

Tháng 4 & 6

- Tối thiểu 15 tuổi

- Học hết lớp 10

Cao đẳng Quản Tri Kinh doanh ( Diploma –Year 1)

Business

 

8 tháng

 

 

$10,582.30

 

$8,226.96

3,5,7,9,12

- Tối thiểu 17 tuổi

- Tốt nghiệp PTTH hoặc Hoàn thành khóa dự bị tại Dimensions

- IELTS 5.5 hoặc đậu bài English của Dimensions.

Finance  & Accounting

8

tháng

 

$10,421.80

 

$8,226.96

3,5,7,9,12

 Logistic and Supply Chain Management

8 tháng

    +

6 tháng thực tập

 

$10,421.80

 

$10,421.80

 

3,5,7,9,12

Retail Management

8 tháng học + 6 tháng thực tập

$11,893.05

 

$8,226.96

3,5,7,9,12

 

 

 

 

 

Cao đẳng nâng cao Quản Tri Kinh doanh

( Advanced Diploma – Year 2)

 

Business

8 tháng

$12,187.30

$8,648.28

3,5,7,9,12

- Tối thiểu 18 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng Quản Tri Kinh doanh hoặc bằng cấp tương đương.

- IELTS 5.5 hoặc đậ bài English của Dimensions.

Finance  & Accounting

8 tháng

$10,956.80

$8,648.28

3,5,7,9,12

Logistic and Supply Chain Management

8 tháng

$10,956.80

$10,956.80

3,5,7,9,12

Retail Management ( Certificate for UK)

18 tháng

+

6 tháng thực tập

$28,692.05

$20,881.05

3,5,7,9,12

Cao đẳng Ẩm thực & Nhà hàng khách sạn (F&B and Hospitality Management)

 

( Diploma – Year 1: Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp cấp 3)

8 tháng học + 6 tháng thực tập

$13,498.05

 

       $9,500

 

3,6,8,12

- Tối thiểu 17 tuổi

- Hoàn thành khóa dự bị hoặc bằng cấp tương đương.

- IELTS 5.5 hoặc đậ bài English của Dimensions.

Cao đẳng: ( Diploma )

 

  1. Professional Cookery and Food Preparation.

 

 

 

 

 

  1. Hotel  Management

 

 

6 tháng +

6 tháng thực tập

 

 

    9

tháng

 

  1. $12,428.05

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. $10,274.68

 

 

  1. $10,354.93

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. $9,500

 

 

Ngày Đăng : 20/03/2018 - 7:58 AM