HỌC BỔNG NEW ZEALAND

DU HỌC NEW ZEALAND | HỌC BỔNG $15,000, CHƯƠNG TRÌNH TAY NGHỀ THIẾU HỤT.

Ngày Đăng : 24/12/2018 - 8:57 AM
Học bổng chương trình cử nhân tại Otago Polytechnic (OP).


Chương trình học bổng dành cho ba năm các ngành cử nhân dành cho sinh viên Việt nam.