Hội thảo

 

 Ngành #Logistics như các bn đã biết - lĩnh vc luôn cn ngun nhân lc mà li mang đến ngun thu nhp siêu cao !

Có tht ngành Logistic & Supply Chain s 100% kiếm được vic làm ti #Singapore không???

Rex cùng khách mi s gii đáp thc mc này và bt mí nhng cơ hi siêu bt ng v #duhc Singapore!

 

Ngày Đăng : 26/12/2020 - 12:00 AM