Hội thảo

Quebec là mt đim đến hp dn đối vi du hc sinh chn Canada bi nhng yêu t sau:

Khí hu ôn đới d chu vi bn mùa rõ rt

Chi phí sinh hot và nhà r hơn đến 70% so vi Toronto.

Mc hc phí trung bình hp lý nht trong các tnh bang ca #Canada.

Hu hết sinh viên tt nghip đều yên tâm vì tìm được vic làm, t l tht nghip ti đây thuc top thp nht Canada.

Cui cùng, Quebec là tnh bang có chính sách nhp cư ci m nht to rt nhiu cơ hi cho sinh viên quc tế!

Gii pháp tuyt vi cho sinh viên khi la chn du hc Quebec, Canada mong mun phù hp vi kh năng hc tp và tài chính - #HermesCollege Network.

  • H thng Hermes Colleges gm các trường cao đẳng chuyên đào to ngh, mang li rt nhiu thun li cho sinh viên có mc tiêu hc các chương trình đào to ngh  chi phí thp - d có vic làm và xin định cư!
  •  

Ngày Đăng : 12/12/2020 - 12:00 AM