Du học

Hệ thống giáo dục Australia với hơn 1200 cơ sở đào tạo và hơn 22.000 khóa học đem lại các lựa chọn học tập đa dạng dành cho sinh viên quốc tế. Bạn có thể theo học ở tất cả các bậc từ tiểu học, trung học, đến giáo dục và đào tạo nghề (VET), từ các khóa học tiếng Anh đến đào tạo bậc đại học và sau đại học. Bạn có thể học Bằng Cử Nhân hoặc học khóa học ngắn hạn trong khi đang làm việc hoặc đi du lịch ở đất nước này.

Dù bạn học ở trình độ nào hoặc học trong bao lâu, luật pháp Australia luôn chú trọng việc đảm bảo chất lượng giáo dục và bảo vệ cho các du học sinh quốc tế.

Các luật này bao gồm Luật về Dịch Vụ Giáo Dục Dành Cho Du Học Sinh Quốc Tế (ESOS) 2000 và Luật Quốc Gia 2007. Những bộ luật này quy định chuẩn mực pháp lý nhất quán toàn quốc cho các trường và cơ sở đào tạo du học sinh quốc tế.

Là du học sinh quốc tế du học theo diện visa du học sinh, bạn phải theo học tại một trường và theo ngành học đã được đăng ký với Cơ Quan Đăng Ký Liên Bang Cho Các Trường và Khóa Học Dành Cho Du Học Sinh (CRICOS). Việc đăng ký CRICOS đảm bảo rằng khóa học và trường học mà bạn theo học sẽ đáp ứng được những tiêu chuẩn mà sinh viên quốc tế mong đợi. Bạn có thể liên hệ Rex Education để được tư vấn thông tin các khóa học và các trường học hoàn toàn miễn phí.

Bên cạnh luật ESOS và Luật Quốc Gia, Australia còn có các tổ chức đảm bảo quy định và chất lượng cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và các trường nghề. Các tổ chức này của Chính phủ chịu trách nhiệm đăng ký/đăng ký lại cho các cơ sở đào tạo và cấp phép/cấp phép lại cho các khóa học. Các tổ chức này bao gồm:

 • Đào tạo đại học và cao đẳng - Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng và Tiêu Chuẩn Giáo Dục Đại Học (TEQSA)
 • Giáo dục và đào tạo nghề - Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Giáo Dục và Đào Tạo Nghề (ASQA)

Do đó, dù bạn chọn khóa học nào, học trong bao lâu hoặc học ở đâu, Úc đảm bảo bạn sẽ có những trải nghiệm học tập chất lượng và đáng giá tại Australia.

 1. Tổng quan về hệ thống giáo dục:

 

Hệ thống giáo dục Australia gồm bậc tiểu học, trung học, đào tạo đại học và cao đẳng.

Đào tạo phổ thông (Tiểu học và Trung Học)

Đào tạo phổ thông tương tự như nhau trên toàn Australia, chỉ có khác biệt nhỏ giữa các bang và vùng lãnh thổ.Bậc học này bắt buộc đối với các emcóđộtuổi từ6 đến16 (Lớp 1 đến Lớp 9 hoặc Lớp 10). Đào tạo phổ thông có 13 năm và được phân chia như sau:

 • Tiểu học - Thời gian học là bảy hoặc tám năm, bắt đầu từNhà Trẻ/Mẫu Giáo đến Lớp 6 hoặc Lớp 7.
 • Trung học - Thời gian học là ba hoặc bốn năm, từ Lớp 7 đến Lớp 10, hoặc Lớp 8 đến Lớp 10.
 • Trung học Phổ thông - Thời gian học là hai năm, gồm Lớp 11 và Lớp 12.

Giáo dục đại học và cao đẳng

Giáo dục đại học và cao đẳng bao gồm đào tạo bậc đại học và cao đẳng và giáo dục và đào tạo nghề (VET).

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức tại Australia và là ngôn ngữ giảng dạy chính trong hệ thống giáo dục. Có nhiều trường giảng dạy các chương trình song ngữ hoặc các chương trình học theo các ngôn ngữ khác.

Khung Bằng Cấp Quốc Gia Australia

Điểm khác biệt giữa hệ thống giáo dục Australia với các nước khác là Khung Bằng Cấp Quốc Gia Australia (AQF). AQF được thiết lập năm 1995 và là chính sách quốc gia kiểm soát các bằng cấp đào tạo đại học (giáo dục đại học và cao đẳng và đào tạo nghề) bên cạnh chứng nhận tốt nghiệp; Giấy Chứng Nhận Trung Học Phổ Thông.

 

AQF có 10 bậc và kết nối các bằng cấp đào tạo trung học, nghề và bậc đại học thành một hệ thống mang tính quốc gia. Điều này giúp bạn dễ dàng chuyển từ một bậc học này qua một bậc cao hơn và từ trường này sang trường khác, nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu của visa du học sinh. AQF cho phép bạn lựa chọn và hoạch định linh hoạt nghề nghiệp tương lai. Tất cả các bằng cấp trong hệ thống AQF giúp bạn lên kế hoạch cho việc học lên cao và nghề nghiệp của mình.

Nếu bạn đang theo học chương trình có bằng cấp trong hệ thống AQF, Úc đảm bảo cơ sở đào tạo của bạn được Chính phủ cấp phép và được công nhận trên toàn quốc, bằng cấp và chứng chỉ này hoặc những bằng cấp chứng chỉ khác trong hệ thống AQF của bạn là bằng cấp thật.

Các cơ sở đào tạo của Úc liên kết với nhau trên toàn quốc và toàn thế giới, giúp cho việc chuyển đổi giữa các môn học hay giữa các trường trở nên dễ dàng. Việc thỏa thuận chính thức và các khung bằng cấp được công nhận này sẽ từng bước góp phần vào tương lai của bạn bất kể bạn theo học khóa gì hoặc mục tiêu nghề nghiệp như thế nào đi nữa.

 1. Niên học:

 

Năm học tại Australia thay đổi tùy thuộc vào loại hình học tập. Dưới đây là hướng dẫn chung về năm học cho các bậc học khác nhau tại Australia.

Nhiều trường cũng khai giảng vào giữa năm hoặc vào học kỳ hai. Ngày khai giảng và số học kỳ thay đổi tùy thuộc vào khóa học và trường, bạn cần liên hệ Rex Education để nhận  thông tin chi tiết của từng trường.

Trường Phổ Thông

 • Thời gian khóa học - Tổng cộng 13 năm (từ Nhà Trẻ/Mẫu Giáo đến Lớp 12)
 • Khai giảng - Cuối tháng Một/ đầu tháng Hai
 • Các học kỳ - 4 (thường được gọi là "term")

Tiếng Anh

 • Thời gian khóa học - Từ 5 tuần đến 1 năm
 • Khai giảng - Mở liên tục trong năm
 • Các học kỳ - Một năm được chia thành các tuần

Dự Bị Đại Học

 • Thời gian khóa học - 1 năm
 • Khai giảng - Vào Tháng Hai, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ - Việc phân định học kỳ sẽ tùy thuộc vào khóa học của bạn

Giáo Dục và Đào Tạo Nghề

 • Thời gian khóa học - 1-4 năm
 • Khai giảng - Vào tháng Hai, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ - 2 học kỳ

Tiến Sỹ

 • Thời gian khóa học - 3 năm
 • Khai giảng - Ngày khai giảng sẽ được thỏa thuận với người hướng dẫn đề tài
 • Các học kỳ - Do các nghiên cứu sinh tiến sỹ không đến lớp nên thường không có các học kỳ chính thức

Sau Đại Học

 • Thời gian khóa học - 1-2 năm
 • Khai giảng - Thường vào tháng Ba, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ - 2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ

Đại Học

 • Thời gian khóa học - Thông thường là 3 năm, 4 năm cho bằng cử nhân danh dự
 • Khai giảng - Thường vào tháng Ba, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ - 2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ

 

 1. Tín chỉ và các miễn giảm:

 

Tại Australia, bạn có thể sử dụng các tín chỉ mà bạn đã hoàn thành để góp phần vào việc học của mình.

Công Nhận Kỹ Năng Có Trước (RPL), hay việc chuyển tín chỉ, là việc ghi nhận đào tạo chính thức/ không chính thức trước đây, kinh nghiệm làm việc, phát triển chuyên môn, các chứng chỉ chuyên nghiệp và các kỳ thi, và các đào tạo và giáo dục từ công việc. Việc chuyển tín chỉ có hiệu lực cho các chương trình đại học và cả sau cao học, tùy theo trường. Tín chỉ cũng có thể được tính cho các chương trình giáo dục và đào tạo nghề trước đó.

Australia có hệ thống nhận ra các văn bằng từ các nước khác. Tổ chức Chính phủ Australia Cơ Quan Quốc Gia Công Nhận Khả Năng Chuyên Môn Ngoại Quốc (NOOSR) giúp các trường Australia nhận diện các bằng cấp nước ngoài, cho phép ghi nhận các kết quả học tập trước đây của bạn.

 

Dưới đây là giải thích ngắn về sự khác nhau giữa các tín chỉ và miễn giảm.

Các Tín Chỉ

Các Miễn Giảm

Bạn cần tổng số đơn vị học trình/môn học trong một khóa học để được cấp bằng.

Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc hoặc kinh nghiệm học tập từ đâu đó, trường mới của bạn có thể cho phép tính số tín chỉ đó vào tổng số tín chỉ của bạn, do đó bạn không phải học lại các lớp đó.

Miễn giảm nghĩa là bạn được miễn không phải học một học trình/ môn học.

Nếu bạn được miễn giảm hơn là ghi nhận tín chỉ, bạn có thể phải học một học trình hoặc môn khác để kiếm tín chỉ và tính vào tổng thể văn bằng.

Làm thế nào để bạn có được tín chỉ hoặc miễn giảm?

Các yêu cầu và quy trình khác nhau đối với từng trường/ khóa học, nhưng nhìn chung các chi tiết về kinh nghiệm làm việc có thể chứng minh kinh nghiệm của bạn - từ ý kiến nơi làm việc đến một công trình được công bố. Kinh nghiệm học tập thường là bảng điểm học tập hoặc các giấy tờ bằng cấp từ trường học trước đây của bạn, cũng như là bản mô tả về chương trình mà bạn đã học.

Khi mà bạn quyết định một khóa học và trường bạn thích, hãy liên hệ với một trong các những chuyên viên tư vấn của Rex Education và cho họ biết kế hoạch học tập của bạn. Họ sẽ có thể đưa ra lời khuyên khóa học liên thông tốt nhất cho phép bạn ghi nhận tín chỉ hoặc được miễn giảm và phù hợp với mục tiêu của bạn.

 1. Mang theo con trẻ khi đi học:

 

Nếu bạn mang theo con trẻ trong độ tuổi đi học khi bạn đang học tại Australia, bạn phải sắp xếp cho con bạn đến trường. Các yêu cầu nhập học và học phí khác nhau giữa các bang và vùng lãnh thổ và các trường Australia. Sau đây là bản tóm tắt về các thỏa thuận chi phí của các trường công lập tại mỗi vùng và bang Australia, cùng với đường dẫn đính kèm đến các website liên quan.

ACT

Người có thị thực tạm thời được phép nộp đơn xin miễn học phí cho người phụ thuộc trong độ tuổi đi học.

NSW

Học phí áp dụng cho hầu hết người phụ thuộc của người tạm trú tại New South Wales.

NT

Người phụ thuộc  của du học sinh theo học đại học hoặc cao đẳng nghề được xem như du học sinh quốc tế và phải trả toàn bộ học phí. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là người phụ thuộc của sinh viên theo diện học bổng AusAID và chương trình học bổng tiến sĩ theo thỏa thuận với Đại học Charles Darwin.

QLD

Bộ Giáo Dục, Đào Tạo và Tuyển Dụng miễn giảm học phí cho người phụ thuộc đủ điều kiện có cha mẹ đang theo học tại các trường đại học ở Queensland.

SA

Thông tin về học phí cho người phụ thuộc của du học sinh quốc tế có trên trang web Sinh Viên Quốc Tế Chính Phủ SA. Chính phủ South Australia miễn học phí cho người phụ thuộc hội đủ điều kiện của nghiên cứu sinh học tại các trường đại học South Australia.

VIC

Học phí là như nhau cho tất cả các trường công Bang Victoria. Học sinh có cha mẹ đang học tại trường đại học Victoria có thể được giảm học phí.

TAS

Hầu hết các học sinh theo dạng người phụ thuộc đều phải đóng tiền học phí khi học tại các trường công Bang Tasmania.

WA

Ở Western Australia, con cái của sinh viên quốc tế diện cao học có thể được hưởng trợ cấp khi học tại các trường công. Trẻ hội đủ điều kiện có thể vào học tại các trường công với mức học phí tương tự với học sinh bản xứ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

REX EDUCATION

Hotline:    0986 903 814 (Ms.Hương)

Email:       info.duhocrex@gmail.com

Website:   www.duhocrex.com

Ngày Đăng : 22/03/2018 - 6:08 AM